Brief aan de minister over impact van jongerenwerk

Een brief aan de minister? Jazeker! Over de impact van positief jeugdbeleid. Op initiatief van Scouting Nederland stuurden jeugdorganisaties naar aanleiding van een evaluatie van de jeugdwet gezamenlijk een brief naar minister de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over positief jeugdbeleid. 

Wow! Wat zijn we als stichting blij met dit initiatief! Deze teksten uit de brief lijken recht uit het hart van ook onze organisatie te komen. Het aankomende jubileumjaar organiseren we voor het 40e jaar op rij kinder- en jongerenkampen. We zijn een christelijke organisatie en natuurlijk delen we iets van de hoop die in ons is en is ons inhoudelijk programma gebasseerd op de bijbelse boodschap. Maar onze zomerkampen zijn zoveel meer en hebben op zoveel meer manieren een onvergetelijke impact op alle kinderen en jongeren die al jaren meegaan.

Namens een groot aantal landelijke organisaties die betrokken zijn bij kinder- en jongerenwerk is een brief aangeboden aan de minister de Jonge (VWS) om de impact van postief jeugdbeleid te onderstrepen. Een impact waar wij al 40 jaar met hart en ziel onze tijd, energie, bloed, zweet en tranen (vaak van geluk) aan geven. Een paar passages uit de brief springen er echt uit:

In Nederland is een groot aantal jeugdorganisaties actief die wekelijks activiteiten bieden aan kinderen en jongeren, zoals Scouting, YMCA, Jong Nederland, Plattelandsjongeren, het speeltuinwerk, het christelijk jeugdwerk en kinderkampen. Vrijwilligers bieden leuke en uitdagende activiteiten waarbij kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen. Allerlei vaardigheden die belangrijk zijn in het leven leren ze spelenderwijs, zoals samenwerken, leiding nemen, rekening houden met elkaar, improviseren en organiseren.

Op kamp leren kinderen op een korte maar intensieve manier om samen te leven. Om in alle diversiteit 1 groep te vormen waar niemand buiten de boot valt. Elk jaar weer zien we dit gebeuren en elk jaar is het een stukje hemel op aarde om het mee te maken. De vaardigheden en talenten die spelenderwijs opgedaan worden dragen bij aan de zelfstandigheid van kinderen en jongeren maar ook aan positieve burgerschap-skills.

Naast het formele leren (op school) en het informele leren (op straat) dragen jeugdorganisaties via niet-formele educatie bij aan het ontwikkelen van evenwichtige burgers. De organisaties kenmerken zich doordat ze niet alleen maar een plezierige vrijetijdsbesteding bieden, maar uitgaan van een pedagogisch kader. Zonder dat de leden of deelnemers het beseffen, leren ze heel veel.

Zijn we als Stichting Onvergetelijke Zomerkampen nou een recreatie-organisatie of is ons doel inhoudelijk? Natuurlijk dat laatste! In al het plezier en alle ontspanning heeft een zomerkamp een postieve impact waar een kind een leven lang voordeel van heeft.

Onze organisaties bewegen zich op het brede terrein van positief jeugdbeleid. We richten ons niet op een bepaald type kinderen en jongeren of kinderen en jongeren die problemen kennen in het opgroeien. Iedereen is welkom en het individu en zijn of haar mogelijkheden staan centraal. Ook kinderen en jongeren met een beperking doen bij onze organisaties gewoon mee en daarmee geven wij hen een kans op optimale ontplooiing. Het leren samenleven met een grote diversiteit aan leeftijdsgenoten is belangrijk voor alle jeugd. Ontmoeting en samen avonturen beleven zijn essentieel voor de ontwikkeling van ieder kind. In de huidige tijd met een jachtig leven en veel tijd achter de computer is dit een welkome aanvulling.

Op kamp komen kinderen uit allerlei achtergronden, plaatsen en gezinnen samen en vormen 1 groep waar waarden als eenheid, respect, veiligheid en vertrouwen centraal staan. In deze veilige kaders worden de grenzen van plezier en gekkigheid maximaal opgezocht en vieren we elke keer weer een fantastisch feestje met elkaar.

Kortom: positief jeugdbeleid verdient alle support die nodig is. Als groeiende non-profit organisatie zijn we enorm blij met de support vanuit het Steunpunt Kindervakanties en het werkoverleg met alle andere christelijke kampen onder de vlag van MissieNederland. Hierdoor konden we onder andere als een van de eerste meedoen met de pilot van de gratis VOG's voor vrijwilligers die met kinderen werken. Maar als low-cost non-profit organisatie zouden we ook hulp kunnen gebruiken bij toerusting op het gebied van cursussen EHBO en BHV omdat die ook zorgen voor veilige kinderwerk.

Dat zoveel landelijke organisaties hierin samen optrekken is bemoedigend en ook een enorme erkenning en pluim voor alle vrijwilligers die zoveel vaak ongeziene en in ieder geval onbetaalbare uren en liefde steken in dit mooie stukje werk met zoveel onvergetelijke impact.

We hopen van harte dat de minister de brief zorgvuldig tot zich neemt. En dat gezegd hebbende gaan we weer over tot de orde van de dag: de zomerkampen van 2018 voorbereiden en uitkijken naar onze bijzondere 40-jarige jubileumviering op 13, 14 & 15 april!

Richard van Oosterhout (voorzitter)

PS. De volledige brief is hier te vinden.

Alle kinderen en jongeren verdienen een onvergetelijk zomerkamp! kinderkamp! brugkamp! tienerkamp! jeugdkamp!

Ook in 2019 organiseert Stichting Onvergetelijke Zomerkampen weer onvergetelijke christelijke kinderkampen, tienerkampen en jeugdkampen met sterke programma's en superleuke activiteiten! Ieder kind verdient een onvergetelijk zomerkamp!