algemeen | zondag 28-06-2020

Herziening besluit n.a.v. recente versoepelingen

Naar aanleiding van de onverwachtte vergaande versoepelingen rondom jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar hebben we als bestuur ons eerder genomen besluit in heroverweging genomen. Vele mailtjes en reacties van ouders en deelnemers hebben ons daarin bevestigd. We hebben op grond hiervan ons besluit herzien.

Brugkampen + Tienerkamp week 1 & Jeugdkamp week 1 gaan door!

In ieder geval zullen de 13 jarigen van de brugkampen alsnog mee mogen, en zullen Tienerkamp week 1 en Jeugdkamp week 1 alsnog doorgang vinden.

Voor Tienerkamp week 2 & Jeugdkamp week 2 zoeken we nog leiding

Voor Tienerkamp week 2 en Jeugdkamp week 2 hebben we dezelfde intentie maar is dat nog afhankelijk van het rondkrijgen van de teams vanwege wisselingen in de afgelopen periode. We zullen woensdagavond 1 juli definitief laten horen of deze ook kunnen doorgaan.

Betekenisvolle gesprekken

We moeten voor de zoveelste keer schakelen als organisatie. En de teams moeten weer alles omgooien, terwijl de tijd tot kamp kort is. Maar we geloven dat God juist dit jaar op een unieke manier de tieners en jongeren kan zegenen en dat meer dan ooit de kampen, het samen-zijn en de goede gesprekken betekenisvol zullen zijn. Wel is het voor ons alle hens aan dek en we hebben uw support en gebed hierin keihard nodig.

Omgekeerd bidden wij ook voor de onrust die deze wending weer creëert in vele gezinnen. We mogen ons hierin afhankelijk voelen van God en waar Hij ons leidt. In Numeri 9 wordt beschreven dat de wolkkolom bij dag en de vuurkolom bij nacht aangaf wanneer het volk Israel weer de tenten moest inpakken om mee te bewegen met de zoveelste verandering. Soms stonden ze er net 3 maanden, soms net een paar dagen.

Meebewegen richting de belofte

De bereidheid om God te volgen naar het beloofde land maakte dat het vooruitzicht van de zegen groter was dan het tijdelijk ongemak van de aanpassing. Zo hebben we de afgelopen maanden steeds meebewogen met nieuwe verwachtingen, definitieve protocollen en nu een herziening waardoor de belofte van mooie kampen alsnog in het verschiet is gekomen.

We kijken uit naar onvergetelijke zomerkampen waarin God de ruimte krijgt om ook tieners en jongeren van 13-18 jaar een week te bezorgen met 100% plezier, 100% diepgang en vriendschappen voor het leven!

Wilt u meebidden voor genoeg leiding voor Tienerkamp week 2 & Jeugdkamp week 2?