Gezondheidscheck

Dit jaar is een ander jaar dan alle andere. Ook voor kamp heeft het coronavirus gevolgen. We willen u zo goed mogelijk informeren en u op de hoogte brengen van de voorzorgsmaatregelen.

Wanneer mag je mee op kamp?

Ten eerste is er een beslisboom aan de hand waarvan u kunt beslissen of uw kind mee mag op kamp. De vragen die in deze beslisboom staan, zullen ook bij aankomst op het kampterrein worden gesteld. Moet u één van de vragen met ‘Ja’ beantwoorden, dan zult u uw kind op dat moment mee naar huis moeten nemen. 

Mocht uw kind op kamp een van de beschreven klachten krijgen, dan zult u ten allen tijde beschikbaar moeten zijn om uw kind direct op te halen. 

Wie mag mee op kamp? Je mag mee op kamp tenzij:  

 1. je in de 24 uur voor de start van het kamp een of meerdere van de volgende (milde) klachten hebt (gehad): 

  • Neusverkoudheid
  • Loopneus
  • Veel niezen
  • Keelpijn
  • Lichte hoest
  • Benauwdheid
  • Koorts: >38.0
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
    
 2. Je bij de start van het kamp een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten hebt

 3. Je corona hebt gehad (bewezen door een test) en dit in 7 dagen voor kamp is getest. 

 4. Je een huisgenoot/gezinslid hebt met corona en jij korter dan 14 dagen geleden contact had met diegene terwijl hij/zij nog klachten had.

 5. Je in quarantaine bent omdat je contact hebt gehad met iemand met corona

 6. Je in een risicogroep zit: je hebt dan toestemming nodig van je ouders, overleg eventueel met de huisarts

Let op. Als een kind tijdens kamp ziek wordt, moet het direct naar huis. Als ouders moet u dus beschikbaar zijn om uw kind direct op te halen.

Gezondheidscheck & beslisboom

Bij het brengen zullen we deze vragen ook nog met u doorlopen als gezondheidscheck. Neem uw kind alleen mee naar kamp als het ook echt kan.