Help het kampwerk met een eenmalige gift!

We vinden het echt geweldig dat u een warm hart hebt voor het kampwerk. Als Stichting kunnen we alle hulp goed gebruiken, zeker omdat we de kampprijs zo laag mogelijk willen houden en toch een professioneel en goed verzorgd kamp willen aanbieden.

De een gaat mee als kampleider, een ander steunt het kampwerk met gebed. Met uw financiele hulp kunnen we investeren in goede materialen, de toerusting van onze kampleiders en ons fonds voor gezinnen met minder middelen.

Totaalbedrag
Ontvang een bedankje
Ik hoef geen tas
Ik hoef geen tas
Retro Sporttas
Retro Sporttas
Retro Sporttas
Retro Sporttas
U moet minstens € 50,00 bijdragen om dit item te krijgen

Minimum: € 50,00
Gegevens donateur
 
Toelichting donatie
U kunt deze ruimte gebruiken voor een toelichting of opmerking. Alvast bedankt!