Nieuws | Page 13 | Stichting Onvergetelijke Zomerkampen

Hoe gaan de kampen er uit zien?

Gelukkig kunnen de kinderkampen doorgang vinden volgens het kampprotocol dat is goedgekeurd door het OMT, RIVM, VWS en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. We zullen dit jaar de kinderkampen anders beleven dan anders. Waarin pakken we het dit jaar anders aan?

Nieuws over de kampen!

Er is nieuws over de kampen! Grotendeels goed nieuws maar we moeten nog wel goed kijken wat dit concreet betekent voor onze kampen.

Diverse zomerkamporganisaties hebben een gezamenlijk protocol opgesteld, dat positief is ontvangen en doorgang van veel kampen mogelijk maakt.

Pagina's