Corona en de Kampbubbel

De informatie is gebasseerd op het landelijke branceprotocol voor kindervakantiekampen waarmee kampen in 2021 mogelijk waren. Op dit moment weten we nog niet of en welke maatregelen tijdens de kampen van komende zomer zullen gelden.

Welkom op kamp!

Uw kind gaat mee met Onvergetelijke Zomerkampen! Superleuk! Wij hebben ook dit jaar weer ontzettend veel zin om uw met kind een onvergetelijke week mee te maken. Een week vol plezier, diepgang en vriendschappen.

De voorbereidingen waren dit jaar iets anders dan anders. Als ouder/verzorger heeft u mogelijk een aantal keren moeten schakelen over de mogelijkheid uw kind mee te laten gaan op kamp. Als leiding hebben we ook ontzettend veel moeten schakelen. We hebben met het protocol dat voor u ligt superveel vertrouwen in een verantwoordelijke en fantastische week!

Voor de deelnemers blijft het kamp voor het overgrote deel hetzelfde. Er zullen echter een aantal zaken zijn die dit jaar anders dan anders georganiseerd worden. Een aantal hiervan zullen ook direct impact op u als ouder hebben. Deze zijn hieronder weergegeven. We adviseren u deze goed door te nemen voor aanvang van het kamp!

Gezondheidscheck

Er is een beslisboom aan de hand waarvan u kunt beslissen of uw kind mee mag op kamp. De vragen die in deze beslisboom staan, zullen ook bij aankomst op het kampterrein worden gesteld. Moet u één van de vragen met ‘Ja’ beantwoorden, dan zult u uw kind op dat moment mee naar huis moeten nemen. Mocht uw kind op kamp een van de beschreven klachten krijgen, dan zult u ten allen tijde beschikbaar moeten zijn om uw kind direct op te halen.

Op het kamp zelf mogen de deelnemers onderling gewoon met elkaar omgaan zoals eerdere jaren. Voor de leeftijd van 12+ geldt dat de leiding ook zoveel mogelijk 1,5m afstand zal houden tot de deelnemers. De leiding zal vanzelfsprekend ten alle tijden 1,5m afstand van elkaar houden. Bij sport- en spelmomenten hoeft dit echter niet. 

We houden met de gezondheidscheck rekening met astma, hooikoorts en andere klachten die coronagerelateerd lijken te kunnen zijn. Als u de informatie bijwerkt in de medische bijzonderheden van uw kind nemen we hierover met u contact op.

Aankomst

Elk jaar hopen wij dat u en uw kind zich bij de aankomst op het kampterrein direct welkom voelen. Daar doen we dan ook ons best voor, zo ook dit jaar.

Aankomst in tijdsloten

Alle kampen werken met aankomsten in tijdsloten. Voor de kinderkampen zijn die per kampgroepje verdeeld tussen 15:00 uur en 17:00 uur. Voor de brug-, tiener- en jeugdkampen zal zullen dit twee tijdsloten betreffen, tijdslot A (15:00-16:00) en tijdslot B (16:00-17:00). Hiermee spreiden we het totale aantal mensen op het kampterrein. Voor de kinderkampen zullen deze tijdsloten opgedeeld worden in kleinere subtijdsloten. U hoort van te voren in welk tijdslot u uw kind kan brengen. Wijzigingen hierin zijn vanwege het complexe schema niet mogelijk. Als u meerdere kinderen op verschillende kampen heeft, zullen we rekening houden met aansluitende tijdsloten! U wordt verzocht om echt alleen binnen het aangegeven tijdslot te arriveren op het kampterrein. Eventueel kunt u even wachten bij restaurant de Waldhorn in Otterlo.

Aankomst op het kampterrein wachtvakken

Op het kampterrein zult u na het parkeren verzocht worden nog even in de auto te blijven zitten. Als u een seintje krijgt van de parkeerwachter mag u met uw kind en de bagage naar het wachtvak toe. Hier krijgt u wat lekkers te eten en drinken. Vervolgens komt u langs twee vakken waar de gezondheidscheck en aanmelding plaatsvindt. Hierna kunt u afscheid nemen van uw kind. Uw kind zal hier opgevangen worden door de groepsleiding en u mag terug naar uw auto. Er is voor u helaas geen mogelijkheid om gebruik te maken van sanitair bij het wegbrengen van uw kind. Er geldt een maximum van 1 gezin per vak. 

Spreken met hoofd- en/of groepsleiding

Zoals u leest is er dit jaar helaas geen mogelijkheid om in gesprek te gaan met met de hoofd- en/of groepsleiding. We willen u op het hart drukken ook niet lang te blijven hangen.

Ophalen

Ook bij het ophalen zullen we werken met toegewezen tijdsloten. Op de kinderkampen organiseren we dat per kampgroepje waarbij de groepsleiding kort iets zal vertellen over de week. Op de andere kampen maken we er ook een feestje van maar gaat dat op een iets andere manier. Tijdens de kampweek ontvangen alle ouderseen email met de details over het ophalen en het aan uw kind toegewezen tijdslot.

Zin in de kampbubbel!

Wij hebben als leiding superveel in een onvergetelijke week in de kampbubbel! Wij bidden voor u en uw kinderen in de aanloop naar kamp. Bid u met ons mee? We hopen u op de eerste zaterdag allen te zien!