algemeen | zaterdag 09-05-2020

Kindervakantiekampen trekken samen op

Stichting Onvergetelijke Zomerkampen is verbonden met een groot aantal partners en andere kindervakantieorganisaties.

Vanuit Missie Nederland zijn we aangesloten bij INNOV8 waar professionele christelijke kinder en jongerenwerkers met elkaar overleg voeren vanuit de verbinding met kerken in Nederland.

Bij CCI Nederland zijn we met meer dan 20 christelijke kamporganisaties. Al jarenlang weten we elkaar te vinden omdat we dezelfde passie delen: meer kinderen naar christelijke kampen!

Verder zijn we bij de landelijke brancheorganisatie Steunpunt Kindervakanties aangesloten waar op dit moment vooral de contacten met de overheid plaatsvinden over de mogelijkheden om deze zomer kampen mogelijk te maken.

Gisteren is namens alle aangesloten kamporganisaties een persbericht verspreid en een brief gestuurd naar minister de Jonge om specifiek duidelijkheid en richting te bieden voor onze kindervakanties.


Persbericht 8 mei 2020

Jeugdorganisaties vragen aandacht voor zomerkampen

Nu bekend is dat kinderen en jongeren weer mogen sporten en bewegen in verenigingsverband, staat er nog een belangrijke vraag open: wat doen we met zomerkampen? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen om kinderen en jongeren dit jaar op kamp te laten gaan? In een brief aan minister Hugo de Jonge vragen koepel- en ondersteuningsorganisaties voor jeugd- en jongerenorganisaties om hier snel duidelijkheid over te geven.

Juist nu Nederlandse gezinnen niet of beperkt op vakantie gaan, is het van groot belang dat kinderen en jongeren op kamp kunnen gaan. Vorig jaar gingen tienduizenden kinderen en jongeren op zomerkamp, variërend van sport-, pony- en zeilkampen, kampen voor bijzondere doelgroepen zoals kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen met een beperking tot kampen van jeugdorganisaties als Scouting, YMCA, JongNL Limburg en Jong Nederland, het kerkelijk jeugdwerk en participanten van het Steunpunt KinderVakanties.

Belangrijk voor ontwikkeling van kinderen
Voor kinderen en jongeren is het kamp een hoogtepunt in het jaar. Samen met leeftijdsgenoten een paar nachten of een week weg van huis, uitgedaagd worden om grenzen te verleggen en talenten te ontdekken. Tijdens kampen zijn kinderen niet alleen fysiek bezig, maar ontwikkelen ze ook vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen overwinnen en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden. Het is een vaak een boost voor hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en ontwikkeling. Dit is voor alle kinderen een belangrijke ontwikkeling, maar voor kinderen uit kwetsbare groepen is dit extra van belang.

Duidelijkheid
De eerste zomerkampen staan gepland vanaf begin juli, zodra de zomervakantie begint. Net als de overheid stellen de jeugdorganisaties veiligheid van de deelnemers, (vrijwillige) begeleiders en de samenleving voorop. Daarom is duidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen op zeer korte termijn van belang, juist om goede voorbereidingen te kunnen treffen. Dit voorkomt last minute acties en geeft duidelijkheid aan jeugd, (vrijwillige) begeleiders én de ouders.


Toelichting en naschrift vanuit Stichting Onvergetelijke Zomerkampen: hoewel we logischerwijs ook nog niet weten wat er mogelijk is zijn we druk bezig met mogelijke scenario's en hebben we via het Steunpunt Kindervakanties nauw contact met het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) om te kijken of de kampen door kunnen gaan en hoe de kampen door kunnen gaan. Daarbij kijken we natuurlijk naar de praktische kant, maar is uitgangspunt en voorwaarde veiligheid van deelnemers en vrijwilligers. Meer info vind u in onze coronaupdate