Voorwaarden

Bij het aanmelden van uw kind gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Heeft u vragen over deze afspraken? Neem dat gerust contact met ons op. We lichten ze graag nader toe.

Stichting

 • 01 We zetten ons 100% in voor een onvergetelijk en waardevolle kampweek voor uw kind.
 • 02 We zetten ons 100% in voor een een veilige omgeving tijdens de kampweek.

Inschrijving

 • 03. Elke inschrijving heeft eerst een voorlopige status en wordt pas definitief nadat het kampgeld betaald is, de aanmelding door ons geaccepteerd is en u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
 • 04. Het kampgeld moet uiterlijk 1 juni bij ons binnen zijn. Als dit niet gebeurt kan de stichting de inschrijving laten vervallen, zodat andere deelnemers de kans krijgen om mee te gaan.
 • 05. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/opvoeders dat wijzigingen m.b.t. emailadres, woonadres, telefoonnummer(s) en verzekering direct worden doorgegeven.

Annulering

 • 06. Annuleren kan tot 1 juli a.s. In dat geval wordt het kampgeld met aftrek van inschrijfkosten van 50 euro teruggestort. Wordt er na 1 juli geannuleerd, dan wordt het kampgeld niet meer teruggestort.
 • 07. Indien een kamp door zwaarwegende redenen geen doorgang kan vinden, worden de ouders/verzorgers hiervan minstens vier weken van te voren op de hoogte gesteld. Het betaalde kampgeld zal volledig worden teruggestort.

Uw kind

 • 08. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/opvoeders dat het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld. Belangrijke informatie zoals medicijngebruik, allergieën, handicaps en stoornissen dienen duidelijk vermeld te worden.
 • 09. De stichting kan genoodzaakt zijn om deelnemers die een speciale aanpak of zorg nodig hebben, te moeten weigeren indien er geen passende begeleiding geboden kan worden, of als de groepssamenstelling daar aanleiding toe geeft.

Calamiteiten

 • 10. In uitzonderlijke gevallen kan het kamp voortijdig worden beëindigd voor deelnemers die de sfeer op het kamp zeer negatief beïnvloeden, doelbewust en stelselmatig regels overtreden, zich agressief gedragen, bij bezit of gebruik van alcohol en drugs en i.g.v. ongewenste intimiteiten.
 • 11. De ouders/opvoeders dienen tijdens de kampweek 24 uur per dag telefonisch bereikbaar te zijn en dienen beschikbaar te zijn om hun kind op verzoek van de hoofdleiding op te komen halen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte van de deelnemer of andere uitzonderlijke situaties.

Privacy

 • 12. Om de aanmeldingen te beheren, maken we gebruik van een geautomatiseerd systeem. We gaan voorzichting om met de verstrekte gegevens en gebruiken deze alleen t.b.v. het kampwerk.
 • 13. Bij het aanmelden geeft u ons toestemming uw emailadres toe te voegen aan onze mailinglijst. We sturen u informatie t.b.v. de kampdeelname. Na het kamp kunt u zichzelf uitschrijven.
 • 14. Bij het aanmelden geeft u ons toestemming om foto's van uw kind te gebruiken in onze promotiematerialen. Als u een foto van onze website verwijderd wilt zien, dan zullen we deze z.s.m. verwijderen.

Overig

 • 15. De ouders/opvoeders zijn verantwoordelijk voor een reis- en bagageverzekering. De stichting is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van deelnemers.
 • 16. De ouders/opvoeders dienen hun kinderen te brengen en op te halen op de daarvoor vastgestelde begin en einddatum van het kamp en de daarbij afgesproken tijden.