2016:07:31 20:49:12
2011:07:31 12:32:31
2011:07:31 12:25:37

Voorwaarden

Bij het aanmelden van uw kind gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden (versie 2023.1). Heeft u vragen over deze afspraken? Neem dat gerust contact met ons op. We lichten ze graag nader toe.

Stichting

 • 01 We zetten ons 100% in voor een onvergetelijke kampweek voor uw kind.
 • 02 We zetten ons 100% in voor een een veilige omgeving tijdens de kampweek.

Inschrijving

 • 03. Vanaf het moment van inschrijving wordt dit beschouwd als een boeking met bijbehorende betalingsverplichting, ook al is de definitieve deelname nog afhankelijk van de criteria per kamp.   
 • 04. Het kampgeld moet uiterlijk 1 juni bij ons binnen zijn. Als dit niet gebeurt kan de stichting de inschrijving laten vervallen, zodat andere deelnemers de kans krijgen om mee te gaan.

Annulering

 • 05. Bij annuleren tot 6 weken voor aanvang van het kamp wordt het kampgeld met aftrek van 50 euro teruggestort (voor het topkamp is dit 195 euro). Wordt binnen 6 tot 4 weken voor aanvang geannuleerd, dan is de aftrek 100 euro (voor het topkamp 295 euro). Bij annuleren binnen vier weken voor aanvang van het kamp wordt er geen kampgeld teruggestort.
 • 06. Als wij onze verplichtingen (deels) niet na kunnen komen vanwege onder andere: wanprestaties van toeleveranciers of andere derden; extreme weersomstandigheden; brand(gevaar); (dreigend) oorlogsgevaar; pandemieën; epidemieën; quarantaines; maatregelen van overheidswege, dan behouden we het recht om het evenement te verschuiven of te annuleren. In deze gevallen is het niet mogelijk om aanspraak te maken op een schadevergoeding.

Uw kind

 • 07. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/opvoeders om vooraf ongevraagd naar waarheid alle relevante informatie te verstrekken die van invloed kan zijn op de toelating en succesvolle deelname aan het kamp.
 • 08. De stichting kan genoodzaakt zijn om deelnemers die een speciale aanpak of zorg nodig hebben, te moeten weigeren indien er geen passende begeleiding geboden kan worden, als de groepssamenstelling daar aanleiding toe geeft, of als de leeftijd of schoolgroep niet binnen de leeftijdscriteria valt.

Calamiteiten

 • 09. In uitzonderlijke gevallen kan het kamp voortijdig worden beëindigd voor deelnemers die de sfeer op het kamp zeer negatief beïnvloeden, doelbewust en stelselmatig regels overtreden, zich agressief gedragen, bij bezit of gebruik van alcohol en drugs en i.g.v. ongewenste intimiteiten.
 • 10. De ouders/opvoeders dienen tijdens de kampweek 24 uur per dag telefonisch bereikbaar te zijn en dienen beschikbaar te zijn om hun kind op verzoek van de hoofdleiding op te komen halen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte van de deelnemer of andere uitzonderlijke situaties.

Privacy

 • 11. Om de aanmeldingen te beheren, maken we gebruik van een geautomatiseerd systeem. We gaan voorzichting om met de verstrekte gegevens en gebruiken deze alleen t.b.v. het kampwerk.
 • 12. Bij het aanmelden geeft u ons toestemming uw emailadres toe te voegen aan onze mailinglijst. We sturen u informatie t.b.v. de kampdeelname. Na het kamp kunt u zichzelf uitschrijven.
 • 13. Bij het aanmelden geeft u ons toestemming om foto's van uw kind te gebruiken in onze uitingen. Als u een foto van onze website verwijderd wilt zien, dan zullen we deze z.s.m. verwijderen.

Overig

 • 14. De ouders/opvoeders zijn verantwoordelijk voor een reis- en bagageverzekering. De stichting is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van deelnemers.
 • 15. De ouders/opvoeders dienen hun kinderen te brengen en op te halen op de daarvoor vastgestelde begin en einddatum van het kamp en de daarbij afgesproken tijden.
 • 16. Doordat het topkamp een buitenlandreis van (jong)volwassenen betreft zijn hier aanvullende voorwaarden van toepassing en draagt de deelnemer zelf de verantwoordelijkheid voor de aanmelding.

Reacties van ouders

Het Tienerkamp is voor onze kinderen een week waarin ze vrienden maken, avonturen beleven en ontspannen met God en de bijbel bezig zijn, aan het denken worden gezet!

Petra van der LeiOuder van een kampdeelnemer

Mooie combi van met het geloof bezig zijn en vrije tijd (spellen, sporten e.d.). Leiding trekt echt op met de kinderen. Alles is goed geregeld, er is over nagedacht, waardoor je je kind met een gerust hart achter kunt laten.

Ingrid van TolOuder van een kampdeelnemer

Op dit kamp kun je christelijke leeftijdsgenoten leren kennen en opgebouwd worden in je geloof in een ontspannen omgeving.

Margret van LoonOuder van een kampdeelnemer

Het is een leuke kampweek met toffe activiteiten, nieuwe vrienden maken en lekker even weg van huis. Tegelijkertijd is het voor onze dochter een gelegenheid om buiten het 'gewone' geloven in de thuissfeer stil te staan bij haar relatie met God.

Ruben RidderhofOuder van een kampdeelnemer

We laten de kinderen met een gerust hart bij jullie achter. Doordat allerlei info vantevoren al heel duidelijk is doorgenomen, wekt dat vertrouwen bij zowel de kinderen als bij ons, de ouders. De kinderen kijken er het hele jaar al naar uit.

Saskia PlaatsmanOuder van een kampdeelnemer

De leukste week van het jaar voor de kinderen! En voor ons als ouders een week zonder kinderen wetende dat ze in goede handen zijn.

Nethanja de WaardOuder van een kampdeelnemer

Onze dochter heeft het erg leuk gehad op het kamp. Ze ging voor het eerst, enthousiast gemaakt door haar vriendin.

Renate BaardseOuder van een kampdeelnemer

Voor ons telt het ontmoeten van andere christelijke kinderen, vrolijkheid en leuke dingen doen. Er is een goed evenwicht tussen serieus en plezier

Arianne ten KloosterOuder van een kampdeelnemer

Onze dochter vond het erg leuk! Ook wel spannend, maar na de week overwegend leuk. Zelf vonden wij als ouders het heel mooi dat ze zo blij en enthousiast terugkwam, ze bleef maar zingen.

Inez Viersen-GeusebroekOuder van een kampdeelnemer

Hij heeft ontzettend genoten van het samenzijn, van de positiviteit van de groep, van de gezelligheid, van de leiding die serieuze belangstelling en betrokkenheid toonde, van de spelen, van het heerlijke eten, ja....van alles eigenlijk!

Leny SmienkOuder van een kampdeelnemer

Tijdens kamp wordt erg veel samenhorigheid gecreeerd tussen de kinderen. Het is zo leerzaam en jullie brengen de kinderen op een top manier in contact met het geloof.

Patricia Giwa-Osagie-BeckerOuder van een kampdeelnemer

Ik vind het heel belangrijk dat ons kind leuke ervaringen opdoet in combinatie met onderwijs over God. Dit soort kampen zijn herinneringen waar ze het hun hele leven over kunnen hebben. En dan goed dat bij die herinnering een goede ervaring met God hoort.

Nelleke VersteegOuder van een kampdeelnemer