Voorwaarden

Bij het aanmelden van uw kind gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Heeft u vragen over deze afspraken? Neem dat gerust contact met ons op. We lichten ze graag nader toe.

Stichting

 • 01 We zetten ons 100% in voor een onvergetelijk en waardevolle kampweek voor uw kind.
 • 02 We zetten ons 100% in voor een een veilige omgeving tijdens de kampweek.

Inschrijving

 • 03. Elke inschrijving heeft eerst een voorlopige status en wordt pas definitief nadat het kampgeld betaald is, de aanmelding door ons geaccepteerd is en u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
 • 04. Het kampgeld moet uiterlijk 1 juni bij ons binnen zijn. Als dit niet gebeurt kan de stichting de inschrijving laten vervallen, zodat andere deelnemers de kans krijgen om mee te gaan.
 • 05. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/opvoeders dat wijzigingen m.b.t. emailadres, woonadres, telefoonnummer(s) en verzekering direct worden doorgegeven.

Annulering

 • 06. Annuleren kan tot vier weken voor de start van het kamp. In dat geval wordt het kampgeld met aftrek van inschrijfkosten van 65 euro teruggestort. Voor het Topkamp is dit 95 euro. Wordt binnen 4 weken van aanvang geannuleerd, dan wordt er geen kampgeld teruggestort.
 • 07. Indien een kamp door zwaarwegende redenen geen doorgang kan vinden, worden de ouders/verzorgers hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Uw kind

 • 08. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/opvoeders dat het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld. Belangrijke informatie zoals medicijngebruik, allergieën, handicaps en stoornissen dienen duidelijk vermeld te worden.
 • 09. De stichting kan genoodzaakt zijn om deelnemers die een speciale aanpak of zorg nodig hebben, te moeten weigeren indien er geen passende begeleiding geboden kan worden, of als de groepssamenstelling daar aanleiding toe geeft.

Calamiteiten

 • 10. In uitzonderlijke gevallen kan het kamp voortijdig worden beëindigd voor deelnemers die de sfeer op het kamp zeer negatief beïnvloeden, doelbewust en stelselmatig regels overtreden, zich agressief gedragen, bij bezit of gebruik van alcohol en drugs en i.g.v. ongewenste intimiteiten.
 • 11. De ouders/opvoeders dienen tijdens de kampweek 24 uur per dag telefonisch bereikbaar te zijn en dienen beschikbaar te zijn om hun kind op verzoek van de hoofdleiding op te komen halen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte van de deelnemer of andere uitzonderlijke situaties.

Privacy

 • 12. Om de aanmeldingen te beheren, maken we gebruik van een geautomatiseerd systeem. We gaan voorzichting om met de verstrekte gegevens en gebruiken deze alleen t.b.v. het kampwerk.
 • 13. Bij het aanmelden geeft u ons toestemming uw emailadres toe te voegen aan onze mailinglijst. We sturen u informatie t.b.v. de kampdeelname. Na het kamp kunt u zichzelf uitschrijven.
 • 14. Bij het aanmelden geeft u ons toestemming om foto's van uw kind te gebruiken in onze promotiematerialen. Als u een foto van onze website verwijderd wilt zien, dan zullen we deze z.s.m. verwijderen.

Overig

 • 15. De ouders/opvoeders zijn verantwoordelijk voor een reis- en bagageverzekering. De stichting is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van deelnemers.
 • 16. De ouders/opvoeders dienen hun kinderen te brengen en op te halen op de daarvoor vastgestelde begin en einddatum van het kamp en de daarbij afgesproken tijden.

Reacties van ouders

Het Tienerkamp is voor onze kinderen een week waarin ze vrienden maken, avonturen beleven en ontspannen met God en de bijbel bezig zijn, aan het denken worden gezet!

Petra van der LeiOuder van een kampdeelnemer

Op dit kamp kun je christelijke leeftijdsgenoten leren kennen en opgebouwd worden in je geloof in een ontspannen omgeving.

Margret van LoonOuder van een kampdeelnemer

Tijd doorbrengen met tieners en jeugd die een plek hebben voor God in hun leven. Dat vinden we belangrijk voor onze kind(eren). Waar wij enthousiast over zijn is de creativiteit waarmee het georganiseerd wordt en de leiding daar zoveel tijd voor reserveert.

Ellen VollmullerOuder van een kampdeelnemer

Hij heeft ontzettend genoten van het samenzijn, van de positiviteit van de groep, van de gezelligheid, van de leiding die serieuze belangstelling en betrokkenheid toonde, van de spelen, van het heerlijke eten, ja....van alles eigenlijk!

Leny SmienkOuder van een kampdeelnemer

Ik vind het heel belangrijk dat ons kind leuke ervaringen opdoet in combinatie met onderwijs over God. Dit soort kampen zijn herinneringen waar ze het hun hele leven over kunnen hebben. En dan goed dat bij die herinnering een goede ervaring met God hoort.

Nelleke VersteegOuder van een kampdeelnemer

Onze vakantie moet om de Onvergetelijke Zomerkampen heen gepland worden, dus dat zegt veel!

Rob LagendijkOuder van een kampdeelnemer

Voor onze dochter is het fijn om in een groep samen dingen ondernemen en genieten. Voor ons als ouders is het belangrijk dat ze in een groep durft te zijn zonder ouders en daar veel leert en geniet.

John OldenhageOuder van een kampdeelnemer

Een week vol vriendschap, avontuur, plezier en diepgang!

Anita ZwemmerOuder van een kampdeelnemer

Onze dochter vond het erg leuk! Ook wel spannend, maar na de week overwegend leuk. Zelf vonden wij als ouders het heel mooi dat ze zo blij en enthousiast terugkwam, ze bleef maar zingen.

Inez Viersen-GeusebroekOuder van een kampdeelnemer

Mooie combi van met het geloof bezig zijn en vrije tijd (spellen, sporten e.d.). Leiding trekt echt op met de kinderen. Alles is goed geregeld, er is over nagedacht, waardoor je je kind met een gerust hart achter kunt laten.

Ingrid van TolOuder van een kampdeelnemer

De zomerkampen zijn voor onze kinderen een week waar ze het hele jaar naar uitkijken. Waar ze opgebouwd worden in hun geloof en waar ze enorm veel plezier beleven met andere kinderen/tieners. Het is echt een topweek in het jaar!

Lizelotte VerkerkOuder van een kampdeelnemer

Het is een leuke kampweek met toffe activiteiten, nieuwe vrienden maken en lekker even weg van huis. Tegelijkertijd is het voor onze dochter een gelegenheid om buiten het 'gewone' geloven in de thuissfeer stil te staan bij haar relatie met God.

Ruben RidderhofOuder van een kampdeelnemer