Heimwee

Het is heel natuurlijk dat kinderen heimwee hebben. Dit kan naar ouders, familieleden, huisdieren of gewoon naar huis zijn. Vaak hebben kinderen hier alleen in de eerste dagen last van, wanneer zij net van uit vertrouwde omgeving zijn, en alles nog wat wat onbekend is.

Hoe gaan we met heimwee om?

Als kampleiding luisteren we naar het verhaal van het kind en proberen het kind daarna weer bij het programma te betrekken. Het is vaak in de rustige momenten dat kinderen heimwee krijgen. Door te wijzen op leuke dingen die gaan komen en het kind aan te moedigen om weer lekker mee te doen, vergeten kinderen vaak hun heimwee. Meestal zie je dan weer een vrolijk kind door het bos rennen.

Overleg met ouders

Soms kan heimwee ook erger zijn of worden. Als een kind hier moeilijk uit te halen is bellen we met de ouders. We vertellen dit niet aan het kind met heimwee omdat dit de heimwee erger kan maken. We overleggen met de ouders hoe we er het beste mee om kunnen gaan.

Wat als het echt niet gaat?

Als we zien dat een kind echt ongelukkig is, niet over de heimwee heen komt of blijft aangeven dat het naar huis wilt nemen we hierover contact op met de ouders. Ouders kennen hun kinderen het beste en in overleg met de ouders bespreken we wat we gaan doen. Sommige ouders besluiten hun kind meteen op te halen en andere ouders willen dat hun kind probeert door te zetten. Die keuze is echt afhankelijk van het kind, de ouders, de situatie en hoe de leiding de situatie beoordeeld.

Kort samengevat

  • We zullen er alles aan doen om kinderen met heimwee een positieve kampervaring te bieden
  • Als dat niet lukt contacten we ouders om te overleggen hoe zij erin staan en wat we gaan doen.
  • In overleg kunnen ouders altijd de hoofdleiding bellen om te vragen hoe het met hun kind gaat.

Contact

WIlt u graag overleggen? Neem dan gerust contact met ons op!