Kampregels

De kampregels bij Stichting Onvergetelijke Zomerkampen zijn geen doel op zich. Ze zijn bedoeld om duidelijke grenzen af te spreken. Binnen deze grenzen is het kamp voor iedereen prettig en leuk. Onze kampregels hangen samen met onze waarden van respect, eenheid, veiligheid en vertrouwen.
 
Het doel van deze kampregels is het scheppen van een veilige en prettige omgeving waarin ieder kind een onvergetelijk zomerkamp kan hebben, daarom gaan ouders als deelnemers er van te voren mee akkoord.
 
Enkele belangrijke punten uit de kampregels van de verschillende kampen:
 
Alcohol en drugs
Het bezit en gebruik van alcohol en drugs is de hele week binnen en buiten het kampterrein niet toegestaan.*)
 
Medicijnen
Medicijnen die de deelnemer nodig heeft worden aan het begin van de week door de leiding verzameld en tijdens de week aan door de groepsleiding verstrekt. We kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor medicijnen die van te voren niet zijn bekend gemaakt op het inschrijfformulier.
 
Energiedranken
Vanwege minder positieve ervaringen en onderzoek naar de effecten ervan, trekken we één lijn op het gebied van energiedranken. Deze zijn niet toegestaan tijdens de kampweek.
 
Apparatuur
Apparatuur zoals mobiele telefoons, game-consoles, smartphones, laptops, tablets, portofoons, luidsprekers, gps-systemen en gelijksoortige installaties horen natuurlijk niet thuis op kamp. Het beste is dat deze niet worden meegenomen naar kamp, maar als we ze tegenkomen worden ze ingenomen tot het einde van de week. Het gebruik van een MP3-speler is toegestaan, als je je daardoor niet afzondert van de groep.

*) Aanvulling voor het jeugdkamp m.b.t. roken:
Deelnemers met toestemming van hun ouders kunnen op vier vaste momenten (na het eten en voor het slapen). Ook buiten het kampterrein zijn deze regels van kracht.