Kampregels Topkamp

De kampregels bij Stichting Onvergetelijke Zomerkampen zijn geen doel op zich. Ze zijn bedoeld om duidelijke grenzen af te spreken. Binnen deze grenzen is het kamp voor iedereen prettig en leuk. Onze kampregels hangen samen met onze waarden van respect, eenheid, veiligheid en vertrouwen. Het doel van deze kampregels is een veilige en prettige omgeving waarin ieder kind een onvergetelijk zomerkamp kan hebben, daarom gaan zowel ouders en deelnemers er van te voren mee akkoord.

A. RESPECT

  • 01. We houden samen met elkaar tenten, gebouwen en de natuur schoon van zwerfvuil.
  • 02. Bezit en gebruik van drugs is gedurende de hele week niet toegestaan.

B. EENHEID

  • 03. We doen allemaal overal aan mee en bouwen met elkaar aan eenheid in de groep
  • 04. We zorgen dat telefoons en andere electronische devices ons niet afzonderen van de groep

C. VEILIGHEID

  • 05. Je gebrujikt je gezonde verstand. In geval van brand of een andere calamiteit volg je de instructies van de leiding.
  • 06. We respecteren de privacy van het gescheiden mannen- en vrouwenverblijf

D. VERTROUWEN

  • 07. Als je ergens mee zit, bespreek dit dan met je de leiding van het kamp.
  • 08. In situaties waarin deze regels niet voorzien, beslist de leiding tijdens de kampweek.

N.B. Het Topkamp is een 18+ jongvolwassenenkamp. Roken moedigen we niet aan maar kan op eigen verantwoordelijkheid en dient altijd te gebeuren zonder overlast voor de groep. Verder kan er op enkele geplande momenten in de week (alleen onder begeleiding) een biertje of wijntje worden gedronken. Zelf alcohol meenemen is niet toegestaan.