2018:07:28 11:30:27
2019:07:28 07:11:07

Kampregels Brugkamp

De kampregels bij Stichting Onvergetelijke Zomerkampen zijn geen doel op zich. Ze zijn bedoeld om duidelijke grenzen af te spreken. Binnen deze grenzen is het kamp voor iedereen prettig en leuk. Onze kampregels hangen samen met onze waarden van respect, eenheid, veiligheid en vertrouwen. Het doel van deze kampregels is een veilige en prettige omgeving waarin ieder kind een onvergetelijk zomerkamp kan hebben, daarom gaan zowel ouders en deelnemers er van te voren mee akkoord.

A. RESPECT

 • 01. We houden samen met elkaar de gebouwen en het kampterrein schoon van zwerfvuil. We eten niet op de slaapzalen en houden geen watergevechten in de gebouwen.
 • 02. Als de bel of een andere verzamelsignaal gaat verzamelen we ons direct.
 • 03. Bezit en gebruik van alcohol en drugs is de hele week binnen en buiten het kampterrein niet toegestaan.

B. EENHEID

 • 04. Iedere deelnemer dient bij elk georganiseerd programmaonderdeel aanwezig te zijn. De enige uitzondering is als je van de leiding hiervoor toestemming hebt gekregen.
 • 05. Mobiele telefoons, game-consoles, laptops, tablets, portofoons, luidsprekers, GPS-systemen en gelijksoortige installaties worden ingenomen tot het einde van de week. Dit geldt ook voor energiedranken.
 • 06. Het gebruik van een MP3-speler is toegestaan, als je je daardoor niet afzondert van de groep. Tijdens het programma en in bed staat het apparaat uit en heb je geen oordopjes in.

C. VEILIGHEID

 • 07. Het op eigen initiatief verlaten van het kampterrein is niet toegestaan! Verder volg je in geval van brand of een andere calamiteit de instructies van de leiding.
 • 08. Medicijnen die je nodig hebt worden aan het begin van de week door de leiding verzameld en tijdens de week aan jou verstrekt.
 • 09. Het je bevinden in het slaapgebouw of badruimte van de andere sekse is niet toegestaan. Verder ben je overdag niet onnodig op de slaapzaal en ben je daar ’s nachts juist wèl.

D. VERTROUWEN

 • 10. Als je ergens mee zit, bespreek dit dan met je groepsleiding of met de hoofdleiding van het kamp.
 • 11. In situaties waarin deze regels niet voorzien, beslist de leiding tijdens de kampweek.