Vertrouwenspersoon

Stichting Onvergetelijke Zomerkampen doet er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden voor haar deelnemers. Hierbij gaat het uiteraard om fysieke veiligheid, maar in het bijzonder ook om mentale en sociale veiligheid. Om deze veiligheid verder te vergroten, hebben we vanaf 2019 een vertrouwenspersoon.

Op de kampen ontstaat een sfeer waarin deelnemers soms gevoelige of emotionele zaken delen met elkaar en met de leiding, op basis van onderling vertrouwen. Tijdens de kampweek bewaakt het leidingteam dit vertrouwen en ziet er preventief op toe dat ieders persoonlijke grenzen worden gerespecteerd. Desondanks kan het onbedoeld of ongemerkt voorkomen dat het vertrouwen wordt geschaad of persoonlijke grenzen met voeten worden getreden. Dit kan een situatie opleveren die het voor deelnemers lastig maakt om zorgen met leiding (of na kamp: het bestuur) te bespreken, die normaal gesproken als eerste aanspreekpunt gelden.

Vertrouwenspersoon

Voor deze gevallen is er de mogelijkheid om contact op te nemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ook wanneer een deelnemer zich in dit licht zorgen maakt over het welzijn van een andere deelnemer, kan de vertrouwenspersoon worden benaderd. De vertrouwenspersoon biedt altijd een luisterend oor, geeft advies en veroordeelt niet. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht (behalve wanneer er sprake is van strafbare feiten).

De vertrouwenspersoon van Stichting Onvergetelijke Zomerkampen is en is te bereiken per mail opĀ vertrouwenspersoon@onvergetelijk.nl

Iedereen kan mee!

Door vroeg te boeken en te betalen geeft u ons als stichting een stuk zekerheid in de voorbereiding en u ontvangt zelf een leuke korting.
Met een vrijwilliger 'sterke-schouder'-toeslag steunt u het fonds voor gezinnen die de reguliere kampprijs niet kunnen betalen.
Als u meerdere kinderen aanmeldt kunt u een beroep doen op gezinskorting die oploopt als u een groter gezin hebt.
8
40
150
500